Industrijska zona 3 br. 15,Bijeljina 76300
info@maflexdoo.com
+ 387 55 244 600

SAPA i ELECPLAST

Savitljive metalne zaštitne cijevi SAPA i ELECPLAST

Metalne savitljive pertlovane cijevi se izrađuju od profilisane zavojno namotane trake, obično s desnim smjerom namotavanja sa ili bez zaptivke u zavojima koji su međusobno povezani jednostrukim ili dvostrukim pertlom. Savitljivost se dobija uklizavanjem jednih zavoja u druge.

Prema svojim zaptivnim svojstvima (i načinu izrade) pertlovane cijevi se dijele na:
  • Zaptivene cijevi: pogodne kod primjena za pritiske (cijevi za pritiske)
  • Ograničeno zaptivene cijevi: pogodne kod primjene s malim pritiscima i   dozvoljenim gubitcima fluida (odsisne i izduvne cijevi).
  • Nezaptivene cijevi: pogodne za primjene bez pritiska (zaštitne cijevi).

MATERIJAL

Metalne savitljive cijevi obično rade u teškim eksploatacionim uslovima. One u poređenju s krutim cijevima imaju manju debljinu stijenke te zato moraju imati bolje antikorozivne osobine. Idealan materijal za izradu metalnih savitljivih cijevi bi morao imati: sposobnost obrade plastičnom deformacijom, dobra svojstva čvrstoće, optimalnu termičku stabilnost,  antikorozivne osobine, pouzdanost u radu .

U principu se ne može naći materijal koji bi idealno zadovoljio sve ove zahtjeve. Materijali, koje mi koristimo, zadovoljavaju veliki broj zahtjeva koji se traže u praksi.

Metalne savitljive pertlovane cijevi standardno izrađujemo od sljedećih materijala

  • nerđajući Inox čelik AISI 304
  • pocinčani ugljenični čelik.


Savitljive metalne zaštitne cijevi SAPA

IZRADA:
Nezaptivene metalne savitljive cijevi kružnog poprečnog presjeka.
Za posebne namjene cijevi se mogu izrađivati i sa pravougaonim ili poligonalnim poprečnim presjekom. Radi poboljšanja mehaničke zaštite, cijevi se mogu oplesti čeličnom pocinčanom žicom.

MATERIJAL:

  • pocinčani ugljenični čelik
  • nerđajući Inox čelik AISI 304

VELIČINE:
Industrijska kategorija cijevi : DN 4 do DN 200
Električna kategorija cijevi : Re7 do Re 48
Dimenzije van navedenih se mogu raditi na zahtjev .

KARAKTERISTIKE:
Vrlo savitljive i lagane cijevi.
Pogodne za mehaničku zaštitu električnih kablova, gumenih, teflonskih i drugih cijevi itd.

PRIMJENA:
Industrijska kategorija cijevi: Mehanička zaštita gumenih, teflonskih cijevi, električnih kablova itd.
Električna kategorija cijevi: Metalna savitljiva cijev za mehaničku zaštitu električnih kablova.S A P A
prečnik ( mm) minimalni radijus savijanja +10% masa tol. ± 10%
nazivni unutrašnji spoljni Toleran.
DN=d (mm) D (mm) ± mm Rmin(mm) kg/m
4 6 0,2 14 0,054
5 7 0,2 15 0,065
6 8 0,2 15 0,076
7 9 0,2 20 0,087
8 10,7 0,2 22 0,110
9 11,7 0,2 23 0,125
10 12,7 0,2 24 0,132
11 14,5 0,2 25 0,150
12 15,5 0,2 25 0,165
13 16,5 0,2 26 0,175
14 17,5 0,2 27 0,185
15 18,5 0,2 28 0,195
16 19,5 0,2 29 0,215
17 20,5 0,2 30 0,225
18 21,5 0,2 30 0,235
19 22,5 0,2 32 0,265
20 24,9 0,3 35 0,318
21 25,4 0,3 37 0,330
22 26,4 0,3 38 0,347
23 27,4 0,3 39 0,365
25 29,4 0,3 40 0,390
28 32,4 0,3 45 0,433
30 34,4 0,3 50 0,460
32 36,4 0,3 53 0,490
35 40,6 0,4 60 0,644
38 43,6 0,4 63 0,680
40 45,6 0,4 65 0,730
42 47,6 0,4 68 0,765
45 50,6 0,4 70 0,815
50 57 0,5 85 1,160
55 62 0,5 95 1,270
60 67 1,0 100 1,380
70 77 1,5 115 1,700
80 89,1 1,5 130 2,380
100 109,1 2,0 155 2,940
125 136,1 2,0 190 4,470
150 161,2 2,0 215 5,330
175 189 2,0 275 7,800
200 214 2,0 300 8,900

Savitljive metalne zaštitne cijevi ELECPLAST

IZRADA:
Metalne savitljive jednostruko pertlovane cijevi kružnog poprečnog presjeka, bez zaptivne niti u pertlima koje se poslije pertlovanja presvlače košuljicom (ekstrudiraju).

MATERIJAL:

  • pocinčani ugljenični čelik
Košuljica, kojom je presvučena cijev, se izrađuje od PVC-a (boja po zahtjevu).

VELIČINE:
Industrijska kategorija cijevi : DN 4 do DN 45.
Električna kategorija cijevi : Re 7 do Re 36.

KARAKTERISTIKE:
Vrlo savitljive i lagane, vodonepropusne i otporne na temperaturi od + 25 do 80 º C.
Pogodne za mehaničku zaštitu električnih kablova, gumenih, teflonskih i drugih cijevi itd.

PRIMJENA:
Industrijska kategorija cijevi: Mehanička zaštita gumenih, teflonskih cijevi, električnih kablova i slično.
Električna kategorija cijevi: Metalna savitljiva nepropusne cijevi za mehaničku zaštitu električnih kablova.

E L E C P L A S T
prečnik ( mm) minimalni radijus savijanja +10% masa tol. ± 10%
unutrašnji spoljni Toleran.
DN=d (mm) D (mm) ± mm Rmin(mm) kg/m
8 11,3 0,2 28 0,124
9 12,3 0,2 30 0,137
10 14,0 0,2 32 0,175
12 16,1 0,3 36 0,204
13 17,3 0,3 38 0,222
14 18,3 0,3 40 0,233
15 19,3 0,3 41 0,245
16 20,3 0,3 43 0,259
17 21,3 0,3 45 0,273
18 22,3 0,3 47 0,285
19 23,3 0,3 49 0,298
20 25,2 0,4 50 0,358
21 26,4 0,4 51 0,376
22 27,4 0,4 56 0,395
23 28,4 0,4 57 0,415
25 30,4 0,4 58 0,444
28 33,4 0,4 63 0,491
30 35,4 0,4 68 0,522
32 37,4 0,4 70 0,580
35 40,4 0,4 75 0,630
38 43,4 0,4 80 0,700
40 45,6 0,4 85 0,840
45 50,6 0,4 100 1,000