Industrijska zona 3 br. 15,Bijeljina 76300
info@maflexdoo.com
+ 387 55 244 600

Apa i Gupa

APA I GUPA

Metalne savitljive pertlovane cijevi se izrađuju od profilisane zavojno namotane trake, obično s desnim smjerom namotavanja sa ili bez zaptivke u zavojima koji su međusobno povezani jednostrukim ili dvostrukim pertlom. Savitljivost se dobija uklizavanjem jednih zavoja u druge.

Prema svojim zaptivnim svojstvima (i načinu izrade) pertlovane cijevi se dijele na:
  • Zaptivene cijevi: pogodne kod primjena za pritiske (cijevi za pritiske)
  • Ograničeno zaptivene cijevi: pogodne kod primjene s malim pritiscima i   dozvoljenim gubitcima fluida (odsisne i izduvne cijevi).
  • Nezaptivene cijevi: pogodne za primjene bez pritiska (zaštitne cijevi).

MATERIJAL

Metalne savitljive cijevi obično rade u teškim eksploatacionim uslovima. One u poređenju s krutim cijevima imaju manju debljinu stijenke te zato moraju imati bolje antikorozivne osobine. Idealan materijal za izradu metalnih savitljivih cijevi bi morao imati: sposobnost obrade plastičnom deformacijom, dobra svojstva čvrstoće, optimalnu termičku stabilnost,  antikorozivne osobine, pouzdanost u radu .

U principu se ne može naći materijal koji bi idealno zadovoljio sve ove zahtjeve. Materijali, koje mi koristimo, zadovoljavaju veliki broj zahtjeva koji se traže u praksi.

Metalne savitljive pertlovane cijevi standardno izrađujemo od sljedećih materijala

  • nerđajući Inox čelik AISI 304
  • pocinčani ugljenični čelik.

APA I GUPA (kružnog i poligonalnog poprečnog preseka)

IZRADA:

Ograničeno zaptivene cijevi kružnog ili poligonalnog poprečnog presjeka izrađena jednostrukim pertlovanjem .
Tipovi: APA i GUPA se razlikuje samo po vrsti zaptivne niti.

  • APA je zaptivena staklenom niti.
  • GUPA je zaptivena gumom.

MATERIJAL:

Pocinčani čelik i nerđajući Inox čelik.

VELIČINA:

DN 20 do DN 400.

PRIKLJUČCI

Prirubnice, nastavci.

TEMPERATURA:

APA: do + 230 º C
GUPA: od - 20 do + 60 º C

PRIMJENA:

Cijevi se primenjuju za provođenje s malim pritiscima i dozvoljenim gubicima fluida. Poligonalni presjek daje cijevi otpornost na eventualno otpertlavanje.

APA: Provođenje toplog vazduha, ispusnih plinova kod motora, plinova pri zavarivanju itd.
GUPA: Provođenje vazduha, prašine, opiljaka drveta u drvoprerađivačkoj industriji itd.

Tehničke karakteristike "APA"

A P A
prečnik ( mm) minimalni radijus savijanja +10% masa tol. ± 10%
nazivni unutrašnji spoljni tolerancija
DN=d (mm) D (mm) ± mm Rmin(mm) kg/m
6 8,5 0,2 38 0,084
8 10,5 0,3 45 0,137
10 12,5 0,3 55 0,168
12 14,7 0,3 60 0,197
15 17,7 0,3 70 0,241
20 22,7 0,3 88 0,314
25 28,5 0,5 108 0,475
32 35,5 0,5 135 0,599
40 44,6 0,5 165 0,975
50 55,7 0,7 200 1,498
65 70,7 0,7 260 1,926
80 87,4 0,7 310 2,960
100 107,4 1,0 370 3,655
125 134,1 1,5 425 5,868
150 159,1 1,5 463 6,995
200 211,4 1,7 550 12,095

Tehničke karakteristike "GUPA"

G U P A
prečnik ( mm) minimalni radijus savijanja +10% masa tol. ± 10%
nazivni unutrašnji spoljni tolerancija
DN=d (mm) D (mm) ± mm Rmin(mm) kg/m
6 8,5 0,2 43 0,079
8 10,5 0,3 48 0,126
10 12,5 0,3 53 0,153
12 14,7 0,3 55 0,179
15 17,7 0,3 65 0,220
20 22,7 0,3 75 0,287
25 28,5 0,5 85 0,446
32 35,5 0,5 105 0,563
40 44,6 0,5 125 0,895
50 55,7 0,7 150 1,435
65 70,7 0,7 195 1,845
80 87,4 0,7 235 2,810
100 107,4 1,0 290 3,480
125 134,1 1,5 350 5,670
150 159,1 1,5 425 6,760
200 211,4 1,7 600 11,00