Industrijska zona 3 br. 15,Bijeljina 76300
info@maflexdoo.com
+ 387 55 244 600

Savitljive metalne cijevi SAGRAR

Savitljive metalne cijevi SAGRAR

Metalne savitljive pertlovane cijevi se izrađuju od profilisane zavojno namotane trake, obično s desnim smjerom namotavanja sa ili bez zaptivke u zavojima koji su međusobno povezani jednostrukim ili dvostrukim pertlom. Savitljivost se dobija uklizavanjem jednih zavoja u druge.

Prema svojim zaptivnim svojstvima (i načinu izrade) pertlovane cijevi se dijele na:
  • Zaptivene cijevi: pogodne kod primjena za pritiske (cijevi za pritiske)
  • Ograničeno zaptivene cijevi: pogodne kod primjene s malim pritiscima i   dozvoljenim gubitcima fluida (odsisne i izduvne cijevi).
  • Nezaptivene cijevi: pogodne za primjene bez pritiska (zaštitne cijevi).

MATERIJAL

Metalne savitljive cijevi obično rade u teškim eksploatacionim uslovima. One u poređenju s krutim cijevima imaju manju debljinu stijenke te zato moraju imati bolje antikorozivne osobine. Idealan materijal za izradu metalnih savitljivih cijevi bi morao imati: sposobnost obrade plastičnom deformacijom, dobra svojstva čvrstoće, optimalnu termičku stabilnost,  antikorozivne osobine, pouzdanost u radu .

U principu se ne može naći materijal koji bi idealno zadovoljio sve ove zahtjeve. Materijali, koje mi koristimo, zadovoljavaju veliki broj zahtjeva koji se traže u praksi.

Metalne savitljive pertlovane cijevi standardno izrađujemo od sljedećih materijala

  • nerđajući Inox čelik AISI 304
  • pocinčani ugljenični čelik.

Savitljive metalne cijevi Sagrar, Sagrar Inox i Sagrar Inox sa linerom

IZRADA:
Ograničeno zaptivena metalne savitljive cijevi, dvostruko pertlovana cijev bez zaptivne niti, kružnog poprečnog presjeka.
Za posebne namjene cijevi se mogu izrađivati i sa poligonalnim poprečnim presjekom kao i sa dodatnim umetkom (linerom).

MATERIJAL:
  • pocinčani ugljenični čelik
  • nerđajući Inox čelik AISI 304

VELIČINE:
Industrijska kategorija cijevi : DN 4 do DN 400
Dimenzije van navedenih se mogu raditi na zahtjev.

KARAKTERISTIKE:
Vrlo savitljive i lagane cijevi.
Cijev je izrađena bez zaptivne niti,ali konstrukcija cijevi obezbeđuje ograničenu zaptivenost koja se još više poboljšava ugradnjom umetka (linera).

PRIMJENA:
Cijevi se koriste za provođenje s malim pritiscima i s dozvoljenim gubicima fluida.
Tipičan primjer primjene ovih cijevi je u izduvnom sistemu kod motornih vozila kao elastični elemenat. Pored ovog cijevi mogu da služe kao mehanička zaštita gumenih cijevi, el. kablova i sl. (od udara, gnječenja i sl.), transport žitarica, i drugih praškastih I zrnastih materijala…Profil Sagrar cijeviProfil Sagrar Inox cijevi sa lineromIzgled cijevi Sagrar InoxIzgled cijevi Sagrar Inox poligonal