Industrijska zona 3 br. 15,Bijeljina 76300
info@maflexdoo.com
+ 387 55 244 600

Savitljive metalne cijevi PREKATIP

DETALJI PROIZVODA

Materijal: Čelična traka
Kvalitet: Po standardu BAS EN 523:2003
Prečnik: Od 30 do 150 mm
Opis: Savitljiva cijev
Dužina: Od 3 do 6 m
Katalog: PDF Verzija

Savitljive metalne cijevi PREKATIP

IZRADA:

Nezaptivene metalne savitljive cijevi kružnog poprečnog presjeka, zaobljenog profila, jednostruko spojene sa jednim ili dva rebra. Cijevi se izrađuju u standardnim dužinama od 3, 4, 5 i 6 m, a međusobnim spajanjem cijevnim nastavcima mogu se postići željene dužine.

Kao posebna izvedba ovog tipa cijevi je PREKATIP cijev sa dva rebra. Radi se u prečnicima od 30-150 mm, a najveća dužina u jednom komadu bez spojnice je 6m.

MATERIJAL:

Čelična hladno valjana traka debljine od 0,25 -0,40 mm .

KARAKTERISTIKE:

Cijev je lagana , relativno male savitljivosti i to na većim dužinama radi sopstvene težine. Kod cijevi je moguće izvođenje lukova uz obavezno zadržavanje postignutog položaja. Povratak u prvobitno stanje dovodi do deformacije cijevi.

PREKATIP
prečnik (mm) masa tol. ± 10%
nazivni
unutrašnji
spoljni
toler.
deblja traka
DN=d (mm) D (mm) ± mm kg/m
19 22 0.5 0.280
22 25 0.5 0.315
24 27
0.5 0.340
26 29 0.5 0.375
28 31 0.5 0.390
30 33 0.5 0.400
32 36 0.5 0.430
34 38 0.5 0.450
36 40 0.5 0.480
38 42 0.5 0.510
40 44 0.5 0.540
42 46 0.5 0.560
44 48 0.5 0.590
46 50 1.0 0.600
48 52 1.0 0.630
50 55 1.0 0.660
60 65 1.0 0.780
70 75 1.0 0.910
80 85 1.0 1.050
90 95 1.0 1.120
100 105 1.0 1.250
110 115 1.5 1.360
120 125 1.5 1.480
130 135 1.5 1.610
140 145 1.5 1.730
150 155 1.5 1.850