Industrijska zona 3 br. 15,Bijeljina 76300
info@maflexdoo.com
+ 387 55 244 600

Metalne savitljive cijevi za ocevljivanje dimnjaka

Metalne savitljive cijevi za ocevljivanje dimnjaka

Kada na dimnjaku nastanu strukturalna oštećenja koja ometaju njegov normalan rad, neophodno je izvršiti sanaciju dimnjaka. Oštećenja na dimnjaku mogu nastati usled njegovog neodržavanja, dotrajalosti, nepriklandnim korišćenjem ili usled delovanja spoljnih uticaja. U zavisnosti od oštećenja sanacija može biti više ili manje kompleksna. Svakako, najbolje je reagovati čim nastanu oštećenja dok su ona nevidljiva za korisnika dimnjaka a mogu se uočiti samo profesionalnom inspekcijom dimnjaka.

Oštećen i neodržavan dimnjak ugrožava zdravlje ljudi ali i njihovu imovinu kroz povećanje rizika od izbijanja požara. Kod nas je veliki broj starih, zapuštenih dimnjaka čije korišćenje bez sanacije donosi velike rizike.

Sa našim elementima vrhunskog kvaliteta može se obezbediti sanaciju dimnjaka bez većih investicija i ozbiljnih građevinskih intervencija. Čisto, bez raskopavanja, bez prljavštine, bez ugrožavanja statičke stabilnosti Vaše kuće. Sanacija dimnjaka može se vršiti bez rušenja dimnjaka našim Fuminox cijevima koje se ubacuju u već postojeći dimnjak. Fuminox cijevi od nerđajućeg čelika su univerzalne primene za ložišta na čvrsta, tečna ili gasovita goriva. Sistem ispunjava sve zahteve neophodne za bezbedan i siguran rad ložišnog uređaja i dimnjaka.

Sanacija dimnjaka je dobra investicija za svaki objekat. Udahnite novi život Vašem dimnjaku a sebi obezbedite sigurnu budućnost, pozovite nas!

Cijevi imaju odličnu samozaptivnost, veliku savitljivost i pružaju dobru otpornost na:
  • elastično širenje
  • udare i pritisak
  • uvijanje i savijanje
  • vibracije, zbog hoda pertlovanih zavojaka
  • abrazivna dejstva
  • visoke temperature do 600 O C
  • promjenama temperature

Primjenjuje se za ocjevljivanje starih i izgradnju novih dimnjaka u prizemnim i višespratnim objektima čime se postižu višestruke prednosti:

-Znatno smanjenje otpora pri strujanju
-Veliko poboljšanje uzgona
-Potpuna zaštita od prodiranja produkta
-Sagorjevanja i njihovih jedinjenja kroz zidove objekta
-Sprečavanje taloženja čađi, što  isključuje mogućnost
-Pojave požara
-Ušteda goriva
-Tačno usklađivanje prečnika dimovoda sa snagom
-Uređaja za grijanje.



FUMINOX

Savitljiva cijev sa zavojnim rebrima izrađen od deblje čelične austenitne visokolegirane nerđajuće trake (Inox, Nerđajući čelik AiSi 304) sastavljene  dvostrukim pertlovanjem. Korak zavojnice sa dvostrukim pertlovanjem omogućava odličnu samozaptivenost i veliku savitljivost.

Izrađuje se sa unutrašnjim prečnicima od 80-400 mm, a koriste se pri loženju svih vrsta goriva



FUMIFLEX

Savitljiva cijev harmonikastog oblika izrađena od čelične visokolegirane nerđajuće trake (Inox, Nerđajući čelik AiSi 304) sastavljene dvostrukim pertlovanjem.

Korak zavojnice sa dvostrukim pertlovanjem omogućava odličnu samozaptivenost i veliku savitljivost, malu apsolutnu težinu i ekonomičnost primjene.

Izrađuje se sa unutrašnjim prečnicima od 72-500 mm a koristi pri loženju tečnih i gasovitih goriva.