Industrijska zona 3 br. 15,Bijeljina 76300
info@maflexdoo.com
+ 387 55 244 600

Savitljiva vratila

Savitljiva vratila

Savitljiva vratila su mašinski elementi namjenjeni za prenos obrtnih kretanja izmedju dvije ose koje se ne sučeljavaju ili čiji se međusobni položaj u toku rada mijenja.

Savitljiva vratila se proizvode namotavanjem kvalitetne čelične žice u više slojeva.

U zavisnosti od primjene savitljiva vratila se dijele na:

1. Savitljiva vratila za prenos obrtnih kretanja, prečnika do Ø 6mm;

 • savitljiva vratila Ø 2,2 mm;
 • savitljiva vratila Ø 3,2 mm;
 • savitljiva vratila Ø 3,8 mm;
 • savitljiva vratila Ø 4,0 mm;
 • savitljiva vratila Ø 5,2 mm;
 • savitljiva vratila Ø 6,0 mm.

Primena:
za pogon kontrolnih instrumenata i daljinskog upravljanja,registrovanje brzine, pređenog puta i vremena rada,putem brzinomjera,tahografa i obrtomjera,ugrađenih na putnička i teretna vozila,motocikle i traktore.

2. Savitljiva vratila za prenos snage, prečnika preko Ø 6mm.

 • savitljiva vratila Ø 7,0 mm;
 • savitljiva vratila Ø 10,0 mm;
 • savitljiva vratila Ø 12,0 mm;
 • savitljiva vratila Ø 15,0 mm;
 • savitljiva vratila Ø 18,0 mm;
 • savitljiva vratila Ø 20,0 mm;
 • savitljiva vratila Ø 25,0 mm;

Primena:
za prenos snage od motora do radnih organa kod pervibratora, pokretnih brusilica i bušilica,
uredjaja za čišćenje kotlovskih cijevi,
mašina za obradu drveta i drugo.

Savitljivo vratilo, kao mašinski sklop se sastoji od metalnog zaštitnog oklopa obloženog PVC košuljicom, savitljivog vratila (jezgra) i dva kompleta priključaka od kojih je jedan na strani pogona, a drugi na strani instrumenta.

Kompleta savitljiva vratila mi možemo proizvoditi sa različitim priključcima sa obje strane i različitim zaštitinim oklopima.

Priključci za savitljiva vratila izrađujemo od odgovarajućeg čelika, po dimenzijama i obliku prilagođeni su dimenzijama i priključnom sistemu motora i alata - instrumenta.

Za sve prečnike savitljivih vratila izrađujemo i njihovu odgovarajuće bovdene (zaštitne oklope, plaštove) stim da se za:
 • prečnika do Ø 12,0 mm izrađujemo bovden sa PVC
 • prečnika preko Ø 12,0 mm izrađujemo bovden sa metalnom savitljivom izvedbom.

Pored savitljivih vratila i bovdena u našem proizvodnom programu su i uređaji koji za svoju osnovu imaju prenos snage i obrtnog momenta putem savitljivih vratila i to:1.1. Pervibrator B P M - 1
Sastoji se od slijedećih dijelova :
 • Dvotaktnog benzinskog motora - tip UMO 06
 • Savitljivog vratila - tip SV- 12M
 • Vibratorske glave tip VIG-M Ø 45
1.2. Pervibrator B P M - 2
Sastoji se od slijedećih dijelova :
 • četverotaktnog benzinskog motora LA 300
 • Savitljivog vratila - tip SV- 12M
 • Vibratorske glave tip VIG-M Ø 60
1.3. Pervibrator D P M - 2
Sastoji se od slijede}ih dijelova :
 • četverotaktnog dizel motora LDA 450
 • Dva savitljiva vratila - tip SV- 12M
 • Dvije vibratorske glave tip VIG-M Ø 60
1.4. Pervibrator E P M - 1
Sastoji se od slijedećih dijelova :
 • Transformatora sa kablom
 • Elektromotora sa kablom
 • Savitljivog vratila - tip SV-12M
 • Vibratorske igle tip VIG-M Ø 45
Poznato je da naslage čađi, koje se formiraju na zidovima dimovodnih cijevi smanjuju, iskorištenje toplotne moći goriva. Da bi se ovi gubici smanjili te naslage se moraju odstraniti. Budući da se to do sada obavljalo ručno bio je to spor, težak, prljav i nezdrav posao. Čišćenje kotlovskih cijevi se obavlja brzo, lako i kvalitetno našim uređajima. Prednosti korištenja ovih uređaja su nesumljivo velike u odnose na ručno čišćenje:
 • znatno veći kvalitet čišćenja
 • isključena mogućnost oštećenja cijevi
 • znatno skraćenje vremena potrebnog za čišćenje. Ručno čišćenje je obavljalo 5 radnika za 15 časova dok su našim uređajem 2 radnika obavljala taj posao za samo 5 časova.
 • ušteda u potrošnji goriva. Zahvaljujući kvalitetu čišćenja smanjuju se gubici čime se ostvaruju uštede u potrošnji goriva i do 10%.
Mogućnost primjene:
Uređaji se mogu koristiti za čišćenje svih vrsta kotlovskih cijevi unutrašnjeg promjera od DN 38 do DN 75 mm I dužine do 13 m.

Princip rada:
U steznu glavu postavljenu na kraju savitljivog vratila, koje dobija obrtno kretanje sa elektromotora, se postavlja četka ili neki drugi alat za čišćenje. Uvlačenjem savitljivog vratila sa steznom glavom i četkom za čišćenje u cijev te obrtnim kretanjem četke se skidaju naslage sa zidova cijevi.
Uređaj za brušenje i poliranje, koje proizvodi “Maflex” odlikuju se vrlo jednostavnom konstrukcijom, malom težinom, lakoćom rukovanja i održavanja i velikom elastičnošću savitljivog vratila. Sastoji se od: pogonskog motora, savitljivog vratila, stezne glave i postolja (samo kod uređaja UBM 10-8S i UBM 15-8S).

Zahvaljujući osobinama koje posjeduju ovi uređaji imaju široku primjenu u industriji procesne opreme, gumarskoj, drvnoj i staklarskoj industriji, alatnicama, modelarnicama, livnicama, bravarskim radionicama i drugim mjestima za brušenje i poliranje gdje se položaj alata mjijenja u svim pravcima u toku rdad i gdje je uređajima pristup otežan ili onemogućen.

Prije početka rada sa uređajima neophodno je uraditi slijedeće:
1. Kod trofaznih pogonskih motora provjeriti smjer okretanja motora upoređujući ga sa označenom strelicom. U slučaju suprotnog smjera okretanja zamjeniti mjesta dvije faze na utikaču. Kod monofaznih motora smjer okretaja je fabrički podešen.
2. Priključiti savitljivo vratilo na pogonski motor a potom spojiti steznu glavu sa odgovarajućim alatom.
3. Nakon ovih radnji uređaj je spreman za rad.


Uređaj za brušenje i poliranje UBM 12-1 i 15-1 su monofazni sa jednim brojem okretanja a UBM 12-2 i 15-2 su trofazni sa dva broja okretanja kao i UBM 15-2A koji je indirektno redukovan. Promjena broja okretaja se vrši okretanjem prekidača u položaj 1 ili 2 s tim da se mora voditi računa da se prilikom prelaska sa većeg na manji broj okretaja motor potpuno zaustavi.

Uređaj UBM 10-8S I UBM 15-8S su trofazni. Promjena broja okretaja kod njih se vrši na slijedeći način: podići ručicu osigurača, malo okretnuti ekscentar u desno, pustiti ručicu osigurača, povuči ili gurnuti ekscentar dok se traženi boj okretaja ne pojavi na prorezu kućišta a zatim ponovo okrenuri ekscentar u desno dok osigurač ne uskoči u žljeb. S obzirom da se na ekscentru očitavaju dva broja okretaja, gornji manji broj dobija se kad se prekidač na pogonskom motoru nalazi u položaju 1 a donji veći broj okretaja kad se prekidač nalazi u položaju 2. Promjenu broja obrtaja vršiti isključivo kad motor miruje.

Primjena:
Koristi se uglavnom za aktiviranje radnih uređaja udaljenih od mjesta komandovanja, primjenjuje se u industriji šinskih vozila, industrija poljoprivrednih mašina, brodogradnji, mašinogradnji . . .
Tehnički podaci:
- radni hod: 150mm,70mm
- maksimalna dužina: 5000mm
- najveće dozvoljeno opterećenje na istezanje: 10 KN
- najveće dozvoljeno opterećenje na pritisak: 2,5 KN
- stepen korisnosti: 97%
- minimalni radijus savijanja: 200mm
- eleastična deformacija pri opterećenju od 100 N: 0.05mm/m

Izrađuju se u sledećim dužinama:
1.700 mm 1.877 mm 2.100 mm 2.300 mm 2.400 mm 2.830 mm 3.100 mm
3.300 mm 3.700 mm 4.000 mm 4.450 mm 5.200 mm 5.700 mm

Postoji mogućnost izrade u dužinama po zahtevu kupca.